Author Archives: Đặng Thanh

3 cách Bảng hiệu kỹ thuật số cải thiện dịch vụ ngân hàng

Bảng hiệu kỹ thuật số (Digital Signage) là một phương tiện hữu ích giúp các ngân hàng thu thu hút khách hàng. Các ngân hàng đã liên tục nỗ lực để làm cho các thủ tục trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn. Họ cũng đã thích ứng với sự thay đổi này bằng […]